جستجوی پیشرفته

  • دسته بندی
  • کلمات کلیدی
 • براساس سال


 • ارائه خدمات تخصصی آزمایشگاهی

  ارائه خدمات آزمایشگاهی و آموزشی مرتبط با بتن، خاک، راه و ژئوتکنیک

  مشاوره تخصصی

  مشاوره تخصصی در زمینه شبیه سازی نرم افزاری انواع مدل های مرتبط مهندسی عمران

  فراگیری تمامی مراحل مدلسازی

  ارائه توضیحات گام به گام با هدف تسلط و یادگیری کامل مراحل شبیه سازی نرم افزاری

  پشتیبانی منظم

  گروه عمران مشاور حتی پس از اتمام خدمات آموزشی و اجرایی نیز خود را موظف به پشتیبانی منظم در زمینه موضوع ارائه شده می داند
   مشاوره تخصصی در کلیه زمینه های عمران
  مطالعه تغییرات پارامترهای مقاومت برشی خاک شیستی با تغییر در رطوبت و دانسیته
  395 views   در تاریخ: ۱۹ /آبان /۱۳۹۵   توسط: moshaveranomram   دسته: مقالات,مهندسی ژئوتکنیک  

  چکیده

  شیستها از جمله فراوانترین سنگهای دگرگونیاند که دارای شیستوزیته میباشند، علی رغم مطالعات متعددی که در خصوص رفتار مهندسی این مصالح صورت گرفتهاست، فقدان یک مطالعه جامع از منظر مهندسی ژئوتکنیک بر روی خاکهای با منشأ شیستی مشهود است. پژوهش حاضر به مطالعه تأثیر رطوبت و دانسیته بر پارامترهای مقاومت برشی (چسبندگی و زاویه اصطکاک داخلی) خاک با منشأ شیستی همدان میپردازد. برای این منظور از آزمایش برش مستقیم استفاده شده است. نمونه ها در ۴ دانسیته مختلف و ۵ درصد رطوبت متفاوت مورد آزمایش قرار گرفت هاند. نتایج حاکی از آن است که چسبندگی با افزایش رطوبت تا رطوبت بهینه افزایش یافته و در رطوبت بهینه به بیشترین مقدار میرسد، به عنوان مثال در۲ برابری چسبندگی مشاهده میشود. اما با افزایش بیشتر رطوبت، چسبندگی دانسیته ماکزیمم با افزایش رطوبت از ۶ به ۱۰ درصد، افزایش ۵ کاهش می یابد. از سوی دیگر، زاویه اصطکاک داخلی با افزایش رطوبت از% ۶ به % ۱۵، به طور متوسط % ۵۰ کاهش نشان داده است. افزایش دانسیته نیز به طور کلی موجب افزایش چسبندگی شده، اما نرخ افزایش چسبندگی با دانسیته، با افزایش رطوبت بیشتر از بهینه، کمتر شده است. همچنین تغییرات زاویه اصطکاک داخلی شیست مورد آزمایش با دانسیته نشان دهنده حساسیت کم این پارامتر به تغییرات دانسیته می باشد.

  کلمات کلیدی شیست، مقاومت برشی، چسبندگی، زاویه اصطکاک داخلی، آزمایش برش مستقیم

  نویسندگان: وحیدرضا اوحدی (استاد گروه عمران، دانشگاه بوعلی سینا)، پریسا سلیمی (دانشجوی کارشناسی ارشد عمران، دانشگاه بوعلی سینا)، مینا زنگنه (کارشناس ارشد عمران، دانشگاه بوعلی سینا)

  محل و سال انتشار: اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران دانشگاه محقق اردبیلی، (۱۳۹۲)

  نحوه استناد: اوحدی، وحیدرضا؛ سلیمی، پریسا؛ زنگنه، مینا؛ ۱۳۹۲، مطالعه تغییرات پارامترهای مقاومت برشی خاک شیستی با تغییر در رطوبت و دانسیته، اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران دانشگاه محقق اردبیلی.

  © محتوای علمی این پژوهش بر عهده صاحب اثر است؛ در صورت استفاده از دستاوردهای علمی و پژوهشی مطالعه، مشخصات محققین جهت ترویج فرهنگ احترام به حقوق مالکیت فکری ذکر شود.

   

  گروه مشاورین عمران با تکیه بر دانش فنی به ارائه ی خدمات آموزشی به صورت تخصصی در کلیه ی گرایش های مهندسی عمران، با هدف فراگیری کامل مهندسین در زمینه های مدلسازی عددی و خدمات آزمایشگاهی می پردازد.

  — گروه مشاورین عمران

  ۰۹۱۱۴۳۱۰۴۱۵   ***   ۰۹۳۹۸۴۱۱۵۹۳


  [ لطفا برای دسترسی به متن کامل مقاله وارد یا عضو شوید ]

  نظرات

  باما درارتباط باشید

  همچنین برای تماس با ما می توانید از راه های زیر اقدام نمایید:

  3000583334444

  bss_co@ymail.com

  09114310415 و 09398411593

  تماس با عمران مشاور


  نام شما (الزامی)

  آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

  موضوع

  پیام شما

  captcha

  پاسخ امنیتی