جستجوی پیشرفته

  • دسته بندی
  • کلمات کلیدی
 • براساس سال


 • ارائه خدمات تخصصی آزمایشگاهی

  ارائه خدمات آزمایشگاهی و آموزشی مرتبط با بتن، خاک، راه و ژئوتکنیک

  مشاوره تخصصی

  مشاوره تخصصی در زمینه شبیه سازی نرم افزاری انواع مدل های مرتبط مهندسی عمران

  فراگیری تمامی مراحل مدلسازی

  ارائه توضیحات گام به گام با هدف تسلط و یادگیری کامل مراحل شبیه سازی نرم افزاری

  پشتیبانی منظم

  گروه عمران مشاور حتی پس از اتمام خدمات آموزشی و اجرایی نیز خود را موظف به پشتیبانی منظم در زمینه موضوع ارائه شده می داند
   مشاوره تخصصی در کلیه زمینه های عمران
  ارزیابی و مقایسه روش های مختلف اعمال اثر سینماتیکی اندرکنش خاک-سازه بر پاسخ سازه ها

  چکیده

  پاسخ دینامیکی سازه ها تحت زلزله، معمولاً با تحلیل سازهای بر روی بستر صلب، تحت رکورد ثبت شده بر سطح آزاد خاک به دست میآید. اگرچه فرض صلب بودن پایه، تغییر زیادی در عملکرد سازههای واقع بر بستر سنگی ایجاد نمی کند، اما تحریکی که سازه با بستر انعطاف پذیر تجربه میکند متفاوت از تحریکی است که بر سطح خاک بدون سازه ثبت شده است. در واقع این اثر که اثر سینماتیکی اندرکنش خاک – سازه نام دارد، باعث می شود تحریک ورودی یک پی صلب، متفاوت از حرکت سطح آزاد خاک باشد. به منظور اعمال این اثر، روش های متفاوتی توسط محققین مختلف ارائه شده است، که میتوان به روش های میانگین گیری ایگوچی، روش ارائه شده توسط Meak & Wolf و روند توصیه شده در آییننامه FEMA-440 اشاره نمود. در پژوهش انجام شده نیز رکوردهای ثبت شده بر سطح آزاد خاک توسط توابع تبدیل حاصل از هریک از روش های مذکور اصلاح شده و به سازه های دو، پنج و هشت طبقه دوبعدی فولادی مدلسازی شده در نرم افزار OpenSEES که نماینده سازه های کوتاه، متوسط و بلند هستند، اعمال می گردد. نتایج نشان میدهد در سازه های کوتاه پاسخ های به دست آمده از هریک از روش های اعمال اثر سینماتیکی اندرکنش نسبت به رکورد ثبت شده بر سطح آزاد خاک کمتر می باشد درنتیجه پاسخ های ناشی از رکورد ثبت شده بر سطح آزاد خاک نتایجی محافظه کارانه خواهد داشت. درحالی که در سازه های متوسط و بلند نتایج روش FEMA-440 اثر کاهشی داشته اما نتایج به دست آمده از دو روش دیگر اثری افزاینده دارد و پاسخ های به دست آمده مقادیر بیشتری نسبت به نتایج رکورد ثبت شده بر میدان آزاد خاک دارد. بنابراین در این حالت نتایج به دست آمده از رکورد ثبت شده بر میدان آزاد خاک غیر محافظه کارانه خواهد بود. همین امر نشان دهنده اهمیت مطالعه و بررسی دقیق اثر سینماتیکی اندرکنش خاک-سازه است.

  کلمات کلیدی: اندرکنش خاک-سازه، اثر سینماتیکی اندرکنش خاک-سازه، تحلیل خطی و غیرخطی، تحلیل تاریخچه زمانی.

  نویسندگان: محمدرضا بهمنی نژاد (دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی، بابل، ایران)، دکتر جواد واثقی امیری (استاد، دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، ایران)، دکتر لیلا خان محمدی (استادیار گروه مهندسی عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه پیام نور تهران، ایران)

  محل و سال انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی عمران و معماری با تاکید فناوری های بومی ایران، (۱۳۹۷(

  نحوه استناد: بهمنی نژاد، محمدرضا؛ واثقی امیری، دکتر جواد؛ خان محمدی، دکتر لیلا؛ ۱۳۹۷، ارزیابی و مقایسه روش های مختلف اعمال اثر سینماتیکی اندرکنش خاک-سازه بر پاسخ سازه ها، چهارمین کنفرانس ملی مهندسی عمران و معماری با تاکید فناوری های بومی ایران.

  © محتوای علمی این پژوهش بر عهده صاحب اثر است؛ در صورت استفاده از دستاوردهای علمی و پژوهشی مطالعه، مشخصات محققین جهت ترویج فرهنگ احترام به حقوق مالکیت فکری ذکر شود.

  مشاوره و آموزش تخصصی مدلسازی ” خاک و سازه ” با استفاده از نرم افزار OpenSEES همراه با ارائه ی گام به گام کلیه مراحل شبیه سازی و صحت سنجی (اعتبار سنجی) دقیق روش اجزای محدود مورد استفاده

  گروه مشاورین عمران با تکیه بر دانش فنی به ارائه ی خدمات آموزشی به صورت تخصصی در کلیه ی گرایش های مهندسی عمران، با هدف فراگیری کامل مهندسین در زمینه های مدلسازی عددی و خدمات آزمایشگاهی می پردازد.

  — گروه مشاورین عمران

  ۰۹۱۱۴۳۱۰۴۱۵ *** ۰۹۳۹۸۴۱۱۵۹۳


  [ لطفا برای دسترسی به متن کامل مقاله وارد یا عضو شوید ]

  نظرات

  باما درارتباط باشید

  همچنین برای تماس با ما می توانید از راه های زیر اقدام نمایید:

  3000583334444

  bss_co@ymail.com

  09114310415 و 09398411593

  تماس با عمران مشاور


  نام شما (الزامی)

  آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

  موضوع

  پیام شما

  captcha

  پاسخ امنیتی