جستجوی پیشرفته

  • دسته بندی
  • کلمات کلیدی
 • براساس سال


 • ارائه خدمات تخصصی آزمایشگاهی

  ارائه خدمات آزمایشگاهی و آموزشی مرتبط با بتن، خاک، راه و ژئوتکنیک

  مشاوره تخصصی

  مشاوره تخصصی در زمینه شبیه سازی نرم افزاری انواع مدل های مرتبط مهندسی عمران

  فراگیری تمامی مراحل مدلسازی

  ارائه توضیحات گام به گام با هدف تسلط و یادگیری کامل مراحل شبیه سازی نرم افزاری

  پشتیبانی منظم

  گروه عمران مشاور حتی پس از اتمام خدمات آموزشی و اجرایی نیز خود را موظف به پشتیبانی منظم در زمینه موضوع ارائه شده می داند
   مشاوره تخصصی در کلیه زمینه های عمران
  مطالعه آزمایشگاهی رفتار ستون های سنگی ساخته شده از مخلوط سنگدانه ها و خرده های لاستیک

  چکیده

  یک مطالعه آزمایشگاهی بر روی رفتار ستون های سنگی منفرد در خاک های رسی نرم از طریق تغییر فراسنج هایی مثل نسبت جایگزینی، قطر و طول ستون های سنگی، اتکایی یا شناور بودن ستون های سنگی، سطح بارگذاری و همچنین با در نظر گرفتن نسبت های ترکیبی مختلف از سنگدانهها وخرده لاستیک ها برای ساخت ستونهای سنگی انجام گرفته است. هدف اصلی این پژوهش تعیین ظرفیت باربری بستر رسی مسلح شده با ستون سنگی منفرد و همچنین تعیین ظرفیت باربری محوری ستون سنگی منفرد در حالات مختلف می باشد. در این مطالعه پیشنهاد می شود از زباله های خرده لاستیکی به عنوان مواد جایگزین سنگدانه در ساخت ستون های سنگی استفاده شود. در این راستا ابتدا نسبت بهینه درصد حجمی ترکیب مصالح سنگدانه و خردهلاستیک ازطریق انجام آزمایشهای برش مستقیم و بار- نشست بدست آورده شده و سپس با این ترکیب بهینه، در آزمایشهای مختلف بار- نشست، اثرات فراسنجهای مذکور برروی ظرفیت باربری مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج برش نشان میدهد که بیشترین مقاومت برشی و بیشترین مقادیر زاویه اصطکاک داخلی و چسبندگی مربوط به ترکیب ۵۰% حجمی ماسه و ۵۰% حجمی خرده لاستیک می باشد که مقاومت برشی در این حالت ترکیب به ازای تنش های نرمال ۰٫۲۵Kg/cm²، ۰٫۲۵Kg/cm² و  ۱/۰۰Kg/cm² به ترتیب ۱۳۰%، ۷۶% و ۴۷% نسبت به حالت ماسه تنها افزایش یافته است. مکانیزم برش بستگی به میزان خرده لاستیک موجود در ترکیب دارد که با افزایش خرده لاستیک در ترکیب، مقدار کرنش افقی در لحظه گسیختگی افزایش می یابد. نتایج آزمایشهای بار- نشست نشان میدهد که در نسبت ترکیبی بهینه مذکور برای مصالح ستون سنگی، ظرفیت باربری محوری ستونسنگی منفرد اتکایی و ظرفیت باربری زمین تسلیح یافته با همان ستون سنگی، نسبت به حالت ستون متشکل از ماسه تنها، به ترتیب حدود ۲۰% و ۲۵% افزایش یافته است. در حالات بارگذاری سطح ستون سنگی، افزایش نسبت جایگزینی به طور قابل ملاحظه ای بار نهایی قابل تحمل و ظرفیت باربری محوری ستون سنگی را افزایش می دهد. در حالات بارگذاری بزرگتر از سطح ستون سنگی، در حالات اتکایی، افزایش نسبت جایگزینی منجر به افزایش بار نهایی قابل تحمل و کاهش ظرفیت باربری زمین تسلیح یافته می گردد و برای حالات شناور نیز، افزایش نسبت جایگزینی منجر به افزایش بار نهایی قابل تحمل و ظرفیت باربری زمین تسلیح یافته می گردد. برای ستون سنگی منفرد اتکایی متشکل از ترکیب بهینه مذکور، ظرفیت باربری زمین مسلح به ستون سنگی منفرد با قطرهای ۷٫۵، ۱۰٫۰ و ۱۲٫۵ سانتی متر، به ترتیب ۱٫۳۷، ۱٫۶۰ و ۱٫۶۷ برابرظرفیت باربری زمین غیر مسلح می باشد. بنابراین در شرایط یکسان آزمایشگاهی، درصد بهسازی برای زمین مسلح به ستون سنگی منفرد اتکایی به طور قابل ملاحظه ای (حدود ۵ برابر) بیشتر از زمین مسلح به ستون سنگی منفرد شناور است. در حالاتی که سطح بارگذاری بزرگتر از سطح ستون سنگی است، نمودارهای بارنشست تقریباً به صورت خطی می باشد. این در حالی است که در حالاتی که سطح بارگذاری برابر با سطح ستون سنگی است، نمودارهای بار نشست به صورت غیرخطی می باشد. در حالات ستون سنگی منفرد اتکایی (مشابه با حالات شناور) متشکل از ترکیب بهینه مذکور، با قطرهای ۷٫۵، ۱۰٫۰، ۱۲٫۵ سانتی متر، مقدار بار نهایی قابل تحمل در آزمایش بار نشست در حالتی که قطر سطح بارگذاری دو برابر قطر ستون سنگی باشد، به ترتیب در حدود ۳٫۳، ۲٫۴ و ۲٫۱ برابر بیشتر از حالتی است که قطر سطح بارگذاری برابر با قطر ستون سنگی باشد و مقادیر ظرفیت باربری نیز نسبت به حالتی که قطر سطح بارگذاری برابر با قطر ستون سنگی به ترتیب ۱۷%، ۴۰% و ۴۸% کاهش داشته است. تورم ستون سنگی در حالت بارگذاری سطح ستون در عمق حدود ۲٫۳ برابر قطر ستون سنگی از سطح بالای آن اتفاق افتاده و میزان حداکثر قطر ستون سنگی متورم در حدود ۱٫۲ برابر قطر ستون سنگی میباشد. در حالت بارگذاری سطح ستون و خاک اطراف، تورم خاصی مشاهده نشده است.

  کلمات کلیدی: ستون سنگی، ظرفیت باربری، بار نهایی، درصد خرده لاستیک، ترکیب خرده لاستیک و ماسه، مواد جایگزین، نسبت جایگزینی، اتکایی، شناور، برش مستقیم، بار نشست، تورم

  نویسندگان: فربد عظیمی (کارشناسی ارشد مهندسی عمران ژئوتکنیک، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی)، سعید قربان بیگی (نویسنده مسئول، استادیار دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی)، حسن نگهدار (استادیار دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی)

  محل و سال انتشار: کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در عمران، معماری و شهر سازی، تهران، (۱۳۹۷)

  نحوه استناد: عظیمی، فربد؛ قربان بیگی، سعید؛ نگهدار، حسن؛ ۱۳۹۷، مطالعه آزمایشگاهی رفتار ستون های سنگی ساخته شده از مخلوط سنگدانه ها و خرده های لاستیک، کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در عمران، معماری و شهر سازی، تهران.

  © محتوای علمی این پژوهش بر عهده صاحب اثر است؛ در صورت استفاده از دستاوردهای علمی و پژوهشی مطالعه، مشخصات محققین جهت ترویج فرهنگ احترام به حقوق مالکیت فکری ذکر شود.

  مشاوره و آموزش تخصصی در ” تحقیقات آزمایشگاهی و پروژه های اجرایی مرتبط با مهندسی عمران (بتن، خاک، راه، هیدرولیک و …) ” با استفاده از تجهیزات مدرن آزمایشگاهی

  گروه مشاورین عمران با تکیه بر دانش فنی به ارائه ی خدمات آموزشی به صورت تخصصی در کلیه ی گرایش های مهندسی عمران، با هدف فراگیری کامل مهندسین در زمینه های مدلسازی عددی و خدمات آزمایشگاهی می پردازد.

  — گروه مشاورین عمران

  ۰۹۱۱۴۳۱۰۴۱۵ *** ۰۹۳۹۸۴۱۱۵۹۳


  [ لطفا برای دسترسی به متن کامل مقاله وارد یا عضو شوید ]

  نظرات

  باما درارتباط باشید

  همچنین برای تماس با ما می توانید از راه های زیر اقدام نمایید:

  3000583334444

  bss_co@ymail.com

  09114310415 و 09398411593

  تماس با عمران مشاور


  نام شما (الزامی)

  آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

  موضوع

  پیام شما

  captcha

  پاسخ امنیتی