جستجوی پیشرفته

  • دسته بندی
  • کلمات کلیدی
 • براساس سال


 • ارائه خدمات تخصصی آزمایشگاهی

  ارائه خدمات آزمایشگاهی و آموزشی مرتبط با بتن، خاک، راه و ژئوتکنیک

  مشاوره تخصصی

  مشاوره تخصصی در زمینه شبیه سازی نرم افزاری انواع مدل های مرتبط مهندسی عمران

  فراگیری تمامی مراحل مدلسازی

  ارائه توضیحات گام به گام با هدف تسلط و یادگیری کامل مراحل شبیه سازی نرم افزاری

  پشتیبانی منظم

  گروه عمران مشاور حتی پس از اتمام خدمات آموزشی و اجرایی نیز خود را موظف به پشتیبانی منظم در زمینه موضوع ارائه شده می داند
   مشاوره تخصصی در کلیه زمینه های عمران
  تعیین ضرایب مناسب روش های هیدرولوژیکی درجه یکم در تولید هیدروگراف های مختلف سیل (بازه موردی رودخانه مند)

  چکیده

  در این پژوهش با استحصال داده از رودخانه مند به تخمین ضرایب الگوهای مختلف هیدرولوژیکی درجه یکم در روندیابی سیل در آبراهه های طبیعی توسط روش های ترسیمی، حداقل مربعات، ضریب همبستگی و رگرسیون خطی اهتمام ورزیده شد و نتایج برآورد ضرایب هیدرولوژیکی (C1,C2,C3) با انجام عملیات روندیابی سیلاب مورد ارزیابی قرار گرفت. جهت این امر از معیارهای ارزیابی مختلفی نظیر درصد خطای کل، اختلاف دبی اوج مشاهداتی و محاسباتی، اختلاف گام زمانی دبی اوج، درصد تعدیل و تاخیر موج سیلابی و نهایتا درصد خطای کل و تفاوت دبی های مشاهداتی و روندیابی شده در هر گام زمانی بهره برده شد. نتایج این مطالعات نشان از برتری مشهود الگوهای حداقل مربعات و ضریب همبستگی در تخمین ضرایب هیدرولوژیکی درجه یکم دارد. از این رو توصیه می گردد جهت بهترین تطبیق بین دبی محاسباتی و مشاهداتی، در برآورد ضرایب از روش های مذکور بهره برده شود. همچنین روش حداقل مربعات دبی اوج را با کمترین خطا پیش بینی می کند و می تواند به طور اطمینان بخشی در برآورد ضرایب هیدرولوژیکی درجه یکم مورد استفاده قرار گیرد. از این رو توصیه می شود چنانچه در عملیات روندیابی سیل در رودخانه های طبیعی هدف طراحی ارتفاع سد، دبی خروجی سرریز، ارتفاع مورد نیاز در طراحی پل عبوری از عرض رودخانه و یا طراحی تونل های انحراف یا انتقال آب باشد از روش حداقل مربعات بهره برده شود و چنانچه هدف تعیین حجم سیل و مساحت تحت پوشش سیل در اراضی اطراف رودخانه و یا پیش بینی صحیح دبی در هر گام زمانی باشد از الگوی ضریب همبستگی استفاده شود. نهایتا متذکر می گردد نتایج مذکور از داده های رودخانه مند برداشت شده و تامیم آن به سایر زیرحوضه ها، سابقه تاریخی سیلاب های گذشته را با توجه به ژیومورفولوژی منطقه می طلبد.

  کلمات کلیدی: رودخانه مند، هیدروگراف سیل، جریان غیردایمی، مدل های عددی، روندیابی سیلاب 

  نویسندگان: محمد میرکی (دانشجوی کارشناسی ارشد آب و سازه های هیدرولیکی، واحد ارسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، ارسنجان، ایران)، یونس دانشبد (عضو هیات علمی گروه عمران، واحد ارسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، ارسنجان، ایران)

  محل و سال انتشار: کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، معماری و طراحی شهری، دانشگاه کاسم باندیت، بانکوک، تایلند، (۱۳۹۶)

  نحوه استناد: میرکی، محمد؛ دانشبد، یونس؛ ۱۳۹۶، تعیین ضرایب مناسب روش های هیدرولوژیکی درجه یکم در تولید هیدروگراف های مختلف سیل (بازه موردی رودخانه مند)، کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، معماری و طراحی شهری، دانشگاه کاسم باندیت، بانکوک، تایلند.

  © محتوای علمی این پژوهش بر عهده صاحب اثر است؛ در صورت استفاده از دستاوردهای علمی و پژوهشی مطالعه، مشخصات محققین جهت ترویج فرهنگ احترام به حقوق مالکیت فکری ذکر شود.

  گروه مشاورین عمران با تکیه بر دانش فنی به ارائه ی خدمات آموزشی به صورت تخصصی در کلیه ی گرایش های مهندسی عمران، با هدف فراگیری کامل مهندسین در زمینه های مدلسازی عددی و خدمات آزمایشگاهی می پردازد.

  — گروه مشاورین عمران

  ۰۹۱۱۴۳۱۰۴۱۵ *** ۰۹۳۹۸۴۱۱۵۹۳


  [ لطفا برای دسترسی به متن کامل مقاله وارد یا عضو شوید ]

  نظرات

  باما درارتباط باشید

  همچنین برای تماس با ما می توانید از راه های زیر اقدام نمایید:

  3000583334444

  bss_co@ymail.com

  09114310415 و 09398411593

  تماس با عمران مشاور


  نام شما (الزامی)

  آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

  موضوع

  پیام شما

  captcha

  پاسخ امنیتی