جستجوی پیشرفته

  • دسته بندی
  • کلمات کلیدی
 • براساس سال


 • ارائه خدمات تخصصی آزمایشگاهی

  ارائه خدمات آزمایشگاهی و آموزشی مرتبط با بتن، خاک، راه و ژئوتکنیک

  مشاوره تخصصی

  مشاوره تخصصی در زمینه شبیه سازی نرم افزاری انواع مدل های مرتبط مهندسی عمران

  فراگیری تمامی مراحل مدلسازی

  ارائه توضیحات گام به گام با هدف تسلط و یادگیری کامل مراحل شبیه سازی نرم افزاری

  پشتیبانی منظم

  گروه عمران مشاور حتی پس از اتمام خدمات آموزشی و اجرایی نیز خود را موظف به پشتیبانی منظم در زمینه موضوع ارائه شده می داند
   مشاوره تخصصی در کلیه زمینه های عمران
  بهینه سازی زاویه جام پرتابی مثلثی و عرض سرریز شوت با استفاده از الگوریتم ژنتیک

  چکیده

  سرریزهای پرش اسکی یکی از سیستم های مستهلک کننده انرژی جریان است. بیشتر ضوابط طراحی هیدرولیکی جام های پرتابی متکی بر روشهای تحلیلی و تجربی به دست آمده از مدل های هیدرولیکی است. با توجه اهمیت سرریزها در ایمنی سدها، این سازه ها باید سازهای قوی، مطمئن و باراندمان بالا انتخاب شوند. زاویه جام مندانی یکی از پارامترهای اساسی در طراحی جام محسوب میشود اجرا که میزان فشار دینامیکی روی جام، طول جهت خروجی از جام، میزان استهلات انرژی و عمی آبشستگی و غیره متاثر از این پارامتر است. در این پژوهش به منظور افزایش راندمان سرریز، با به کار کبیری روش بهینه سازی ژنتیک سعی در طراحی بهینه زاویه انحراف جام متالشی و عرض سرریز تنداب شده است. برای دستیابی به اهداف یاد شده ابتدا، روابطی ته به وسیله ی حجتی در سال ۱۳۹۲ برای ارتفاع معادل فشار دینامیکی روی جام، طول جهت خروجی از جام و عمنی آبشستگی معرفی شده است، به عنوان پارامترهای تابع هدف مورد استفاده قرار گرفته اند. سپس وزن های مربوط به پارامترهای تابع هدف با استفاده از اطلاعات مربوط به سرریز سد کارون ۳ کالیبره شده و در پایان زاویه جام مثلثی و عرضی سرریز شوت بهکمک الگوریتم بهینه سازی ژنتیک طراحی شده است.

  کلمات کلیدی: جام پرتابی مثلثی، عرض سریز تنداب، پرش اسکی، الگوریتم ژنتیک

  نویسندگان: سید حامی حجتی (کارشناسی ارشد مھندسی عمران، محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس)، سید هانی حجتی (کارشناسی ارشد مھندسی برق، مخابرات دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل) سید علی اکبر صالحی نیشابوری (استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست و پژوهشکده مهندسی آب، دانشگاه تربیت مدرس)

  محل و سال انتشار: مجله علمی پژوهشی عمران مدرس، (۱۳۹۵)

  نحوه استناد: حجتی، سید حامی؛ حجتی، سید هانی؛ صالحی نیشابوری، سید علی اکبر؛ ۱۳۹۵، بهینه سازی زاویه جام پرتابی مثلثی و عرض سرریز شوت با استفاده از الگوریتم ژنتیک، مجله علمی پژوهشی عمران مدرس.

  © محتوای علمی این پژوهش بر عهده صاحب اثر است؛ در صورت استفاده از دستاوردهای علمی و پژوهشی مطالعه، مشخصات محققین جهت ترویج فرهنگ احترام به حقوق مالکیت فکری ذکر شود.

  گروه مشاورین عمران با تکیه بر دانش فنی به ارائه ی خدمات آموزشی به صورت تخصصی در کلیه ی گرایش های مهندسی عمران، با هدف فراگیری کامل مهندسین در زمینه های مدلسازی عددی و خدمات آزمایشگاهی می پردازد.

  — گروه مشاورین عمران

  ۰۹۱۱۴۳۱۰۴۱۵ *** ۰۹۳۹۸۴۱۱۵۹۳


  [ لطفا برای دسترسی به متن کامل مقاله وارد یا عضو شوید ]

  نظرات

  باما درارتباط باشید

  همچنین برای تماس با ما می توانید از راه های زیر اقدام نمایید:

  3000583334444

  bss_co@ymail.com

  09114310415 و 09398411593

  تماس با عمران مشاور


  نام شما (الزامی)

  آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

  موضوع

  پیام شما

  captcha

  پاسخ امنیتی