جستجوی پیشرفته

  • دسته بندی
  • کلمات کلیدی
 • براساس سال


 • ارائه خدمات تخصصی آزمایشگاهی

  ارائه خدمات آزمایشگاهی و آموزشی مرتبط با بتن، خاک، راه و ژئوتکنیک

  مشاوره تخصصی

  مشاوره تخصصی در زمینه شبیه سازی نرم افزاری انواع مدل های مرتبط مهندسی عمران

  فراگیری تمامی مراحل مدلسازی

  ارائه توضیحات گام به گام با هدف تسلط و یادگیری کامل مراحل شبیه سازی نرم افزاری

  پشتیبانی منظم

  گروه عمران مشاور حتی پس از اتمام خدمات آموزشی و اجرایی نیز خود را موظف به پشتیبانی منظم در زمینه موضوع ارائه شده می داند
   مشاوره تخصصی در کلیه زمینه های عمران
  بررسی آزمایشگاهی تاثیر مشخصات هیدرولیکی و هندسی سرریز جانبی بر تغییرات عرضی ابعاد فرم بستر در کانال اصلی

  چکیده

  سرریز جانبی از جمله مهمترین سازه‌های مورد استفاده در پروژه‌های کنترل سیلاب می‌باشند که طراحی آن‌ها با فرض بستر صلب برای کانال اصلی صورت می گیرد. در صورتی که کانال اصلی دارای بستر متحرک باشد تغییرات ایجاد شده در بستر، موجب افزایش مقاومت جریان شده و در نتیجه سرریز عملکرد متفاوتی نسبت به شرایط طراحی با بستر صلب خواهد داشت، لذا ضروری است تغییرات ایجاد شده ناشی از عملکرد هیدرولیکی سرریز جانبی در ابعاد فرم بستر و تاثیر آن بر مقاومت جریان شناسایی شوند. هدف از این تحقیق، بررسی تغییرات به وجود آمده در ابعاد هندسی فرم بستر با توجه به اثر عدد فرود و نسبت انحراف جریان در حضور سرریز جانبی می‌باشد. به همین منظور با استفاده از یک مدل فیزیکی بر روی فلومی به عرض ۶۰ سانتیمتر، ارتفاع ۴۰ سانتیمتر و طول ۱۰ متر تعداد ۱۲ آزمایش انجام شد که در طی آن از ۳ طول تاج سرریز بمنظور بررسی سه نسبت انحراف، سه دبی جریان، شدت جریان مختلف در کانال اصلی استفاده شد. نتایج بدست آمده نشان‌دهنده اثر افزایشی عدد فرود و نسبت انحراف جریان بر ابعاد هندسی فرم بستر می‌باشد. همچنین نتایج نشان داد که حضور سرریز جانبی، اثر قابل ملاحظه ای بر تغییرات عرضی ابعاد هندسی فرم بستر داشته بطوریکه در حالت بدون سرریز، فرم بستر در مجاورت سازه شکل نگرفته درحالیکه با وجود سرریز، فرم بستر تشکیل شده و دارای طول و ارتفاعی بترتیب برابر ۷۰ و ۲ درصد عرض کانال اصلی خواهد شد.

  کلمات کلیدی: سرریز جانبی، ابعاد هندسی فرم بستر، بررسی آزمایشگاهی، تاثیر عدد فرود، نسبت انحراف جریان

  نویسندگان: مهدی حسن زاده (دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته مهندسی سازه های آبی، دانشگاه تربیت مدرس)، سیدعلی ایوب زاده (استاد گروه مهندسی سازه های آبی، دانشگاه تربیت مدرس)، مجتبی صانعی (عضو هیات علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری جهاد کشاورزی)، محمد فرامرز (دانش آموخته دکترای رشته مهندسی سازه های آبی، دانشگاه تربیت مدرس)

  محل و سال انتشار: مجله علمی پژوهشی مهندسی عمران مدرس، (۱۳۹۶)

  نحوه استناد: حسن زاده، مهدی؛ ایوب زاده، سیدعلی؛ صانعی، مجتبی؛ فرامرز، محمد؛ ۱۳۹۶، بررسی آزمایشگاهی تاثیر مشخصات هیدرولیکی و هندسی سرریز جانبی بر تغییرات عرضی ابعاد فرم بستر در کانال اصلی، مجله علمی پژوهشی مهندسی عمران مدرس.

  © محتوای علمی این پژوهش بر عهده صاحب اثر است؛ در صورت استفاده از دستاوردهای علمی و پژوهشی مطالعه، مشخصات محققین جهت ترویج فرهنگ احترام به حقوق مالکیت فکری ذکر شود.

  مشاوره و آموزش تخصصی در ” تحقیقات آزمایشگاهی و پروژه های اجرایی مرتبط با مهندسی عمران (بتن، خاک، راه، هیدرولیک و …) ” با استفاده از تجهیزات مدرن آزمایشگاهی

  گروه مشاورین عمران با تکیه بر دانش فنی به ارائه ی خدمات آموزشی به صورت تخصصی در کلیه ی گرایش های مهندسی عمران، با هدف فراگیری کامل مهندسین در زمینه های مدلسازی عددی و خدمات آزمایشگاهی می پردازد.

  — گروه مشاورین عمران

  ۰۹۱۱۴۳۱۰۴۱۵ *** ۰۹۳۹۸۴۱۱۵۹۳


  [ لطفا برای دسترسی به متن کامل مقاله وارد یا عضو شوید ]

  نظرات

  باما درارتباط باشید

  همچنین برای تماس با ما می توانید از راه های زیر اقدام نمایید:

  3000583334444

  bss_co@ymail.com

  09114310415 و 09398411593

  تماس با عمران مشاور


  نام شما (الزامی)

  آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

  موضوع

  پیام شما

  captcha

  پاسخ امنیتی