جستجوی پیشرفته

  • دسته بندی
  • کلمات کلیدی
 • براساس سال


 • ارائه خدمات تخصصی آزمایشگاهی

  ارائه خدمات آزمایشگاهی و آموزشی مرتبط با بتن، خاک، راه و ژئوتکنیک

  مشاوره تخصصی

  مشاوره تخصصی در زمینه شبیه سازی نرم افزاری انواع مدل های مرتبط مهندسی عمران

  فراگیری تمامی مراحل مدلسازی

  ارائه توضیحات گام به گام با هدف تسلط و یادگیری کامل مراحل شبیه سازی نرم افزاری

  پشتیبانی منظم

  گروه عمران مشاور حتی پس از اتمام خدمات آموزشی و اجرایی نیز خود را موظف به پشتیبانی منظم در زمینه موضوع ارائه شده می داند
   مشاوره تخصصی در کلیه زمینه های عمران
  شبیه سازی دو بعدی اثر تغییرات مورفولوژیکی بستر رودخانه ها بر تغییرظرفیت آبگذری سرریزهای جانبی

  چکیده

  سرریزهای کناری یا سرریزهای جانبی، سازه های تنظیم و انحراف جریان های اضافی در مهندسی هیدرولیک می باشند. این نوع از سازه ها در کنارکانال ها، مسیل ها و رودخانه ها احداث می شوند تا با انحراف و سرریز بخشی از جریان سیلابی که سطح آب آن در کانال یا آبراهه اصلی از یک ارتفاع معینی افزایش یافته است موجب مهار سیلاب و کاهش خطرات آن در پایین دست شود. در چنین شرایطی اگر کانال اصلی از بستر فرسایش پذیری برخوردار باشد با تغییرات موفولوژی قابل توجهی مواجه خواهد شد. درنتیجه عکس العمل متقابل جریان و رسوب دبی جریان عبوری از روی سریز جانبی افزایش می یابد. هدف اصلی این تحقیق بررسی کارایی مدل CCHE2D به عنوان یک مدل متوسط گیری شده در عمق برای شبیه سازی الگوی جریان، فرسایش و رسوبگذاری در محل سرریزهای جانبی می باشد. در این تحقیق از نتایج مدل آزمایشگاهی که به بررسی الگوی جریان و رسوب در محل سرریزجانبی احداث شده در یک کانال اصلی به عرض ۱/۵ متر برای دبی های مختلف جریان و دبی رسوب تزریقی متفاوت پرداخته است، جهت صحت سنجی و همچنین ارزیابی دقت مدل CCHE2D استفاده گردید. بررسیها نشان داد که تغییرات مورفولوژیکی بستر باعث تغییر الگوی جریان و میزان جریان خروجی از سرریز جانبی می شود. به این معنی که با این تغییرات دبی خروجی ز روی سرریز نسبت به دبی طراحی افزایش می یابد تا جایی که تغییرات دبی جریان ثابت شود. شدت فرسایش و رسوبگذاری در طی زمان همواره روندی افزایشی دارد به طوری که در دقایق ابتدایی از شروع اجرای محاسبات، میزان تغییرات در بستر چشمگیر بوده و با گذشت زمان نرخ تغییرات کاهش می یابد. هرچه دبی بیشتر باشد تغییرات مورفولوژیکی بستر شدیدتر است. همچنین بررسیها نشان می دهد که تغییرات مورفولوژی صورت گرفته در مجاورت سرریز جانبی موجب افزایش حدود ۰۴ درصدی ظرفیت برداشت آب از کانال اصلی شده است. مقایسه نتایج عددی و آزمایشگاهی نشان داد که مدل مذکور با خطایی در حدود ۱۴ درصد قادر به پیش بینی دبی جریان خروجی از سرریز جانبی در شرایط تغییر مورفولوژیکی بستر می باشد.

  کلمات کلیدی: سرریز جانبی تغییرات مورفولوژیکی بستر شبیه سازی دو بعدی – نرم افزار- CCHE2D

  نویسندگان:  محمد رستمی (دکترای عمران آب، استادیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری)، مهدی شمس (دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول)، علی روحانی (استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول)، حسین کاهانی (دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی هرمزگان)

  محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران، زاهدان، (۱۳۹۲)

  نحوه استناد: رستمی، محمد؛ شمس، مهدی؛ روحانی، علی؛ کاهانی، حسین؛ ۱۳۹۲، شبیه سازی دو بعدی اثر تغییرات مورفولوژیکی بستر رودخانه ها بر تغییرظرفیت آبگذری سرریزهای جانبی، هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران، زاهدان.

  © محتوای علمی این پژوهش بر عهده صاحب اثر است؛ در صورت استفاده از دستاوردهای علمی و پژوهشی مطالعه، مشخصات محققین جهت ترویج فرهنگ احترام به حقوق مالکیت فکری ذکر شود.

  شبیه سازی دو بعدی اثر تغییرات مورفولوژیکی بستر رودخانه ها بر تغییرظرفیت آبگذری سرریزهای جانبی 

  گروه مشاورین عمران با تکیه بر دانش فنی به ارائه ی خدمات آموزشی به صورت تخصصی در کلیه ی گرایش های مهندسی عمران، با هدف فراگیری کامل مهندسین در زمینه های مدلسازی عددی و خدمات آزمایشگاهی می پردازد.

  — گروه مشاورین عمران —

  ۰۹۱۱۴۳۱۰۴۱۵   ***   ۰۹۳۹۸۴۱۱۵۹۳


  [ لطفا برای دسترسی به متن کامل مقاله وارد یا عضو شوید ]

  نظرات

  باما درارتباط باشید

  همچنین برای تماس با ما می توانید از راه های زیر اقدام نمایید:

  3000583334444

  bss_co@ymail.com

  09114310415 و 09398411593

  تماس با عمران مشاور


  نام شما (الزامی)

  آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

  موضوع

  پیام شما

  captcha

  پاسخ امنیتی