جستجوی پیشرفته

  • دسته بندی
  • کلمات کلیدی
 • براساس سال


 • ارائه خدمات تخصصی آزمایشگاهی

  ارائه خدمات آزمایشگاهی و آموزشی مرتبط با بتن، خاک، راه و ژئوتکنیک

  مشاوره تخصصی

  مشاوره تخصصی در زمینه شبیه سازی نرم افزاری انواع مدل های مرتبط مهندسی عمران

  فراگیری تمامی مراحل مدلسازی

  ارائه توضیحات گام به گام با هدف تسلط و یادگیری کامل مراحل شبیه سازی نرم افزاری

  پشتیبانی منظم

  گروه عمران مشاور حتی پس از اتمام خدمات آموزشی و اجرایی نیز خود را موظف به پشتیبانی منظم در زمینه موضوع ارائه شده می داند
   مشاوره تخصصی در کلیه زمینه های عمران
  بررسی و حساسیت سنجی تیرهمبند فولادی در دیوارهای مزدوج بتن مسلح به روش تحلیل استاتیکی غیرخطی
  11 views   در تاریخ: ۲۵ /مهر /۱۳۹۷   توسط: moshaveranomram   دسته: 1397,مقالات,مهندسی سازه  

  چکیده

  هر دیوار برشی در ساختمانها به عنوان یک سیستم مقاوم در برابر نیروهای جانبی شناخته میشود. در دیوار های برشی تیرهای همبند اولین المان هایی هستند که وارد رفتار غیر خطی می شوند. هدف از این تحقیق تحلیل عددی دیوارهای برشی بتن مسلح تحت اثر بارهای جانبی میباشد . تحلیل ها به کمک نرم افزار اجزا محدود آباکوس انجام می شود روند تحقیق با این گونه است که ابتدا صحت تحقیقات صحت سنجی شده و با نتایج آزمایشگاهی مقایسه شده برای بررسی بیشتر مدل حساسیت سنجی شده و حساسیت مدل نسبت به پارامترهای پلاستیسیته ی آن بررسی می شود.در انتها به بررسی پارامترطول دهانه و مقاومت و تاثیر آن بر طول مدفون می پردازیم.طراحی تیرها براساس آیین نامه ی ANSI/AISC 341-10 می باشد.المان بندی قسمت دیوار بتنی ازنوع المان Solid همچنین تیر رابط فولادی از المان Solid وآرماتورهای طولی و عرضی از المان truss استفاده شده است. در مدلسازی سعی میشود که مدلها به ساده ترین شکل ممکن مدلسازی شود. همچنین داخل المان بتنی به اندازه ی تیر فولادی بریده می شود بار به صورت کنترل جابجایی اعمال میشود و تحلیل از نوع استاتیکی غیر خطی می- باشد. در این تحقیق دیوارهای برشی بتن مسلح تحت بارگذاریهای مختلف جانبی قرارگرفته و سپس نمودارهای بار جابجایی این دیوارها ترسیم و مورد بررسی قرار میگیرد. نهایتا نتایج عددی محاسبه شده با نتایج بدست آمده از آزمایشات مقایسه می شود. برای بتن از رفتار غیرخطی Kent and park وبرای قسمت فولادی از رفتار فون میسز استفاده شده است. بتن به صورت (concrete damage plasticity) و فولاد به صورت دو خطی نرم شونده مدل شده است.
  رفتار دیوارهای برشی مزدوج تحت نیروی جانبی را میتوان با استفاده از روشهای خطی و غیرخطی بررسی نمود. یکی از روشهای غیرخطی که از دقت قابل قبولی برای ارزیابی رفتار این نوع از دیوارهای برشی برخوردار است روش استاتیکی غیرخطی (آنالیز پوشآور) است. در این روش پس از انتخاب یک نقطه به عنوان نقطه کنترلی سازه تحت اثر توزیع نیروی جانبی قرار میگیرد. سپس با تغییر مکان این نقطه کنترلی نمودار برش پایه در مقابل جابجایی کل سازه رسم میگردد. در این مدلسازی تیر همبندکه از یک طرف آزاد و از طرف دیگر در دیوار برشی بتن مسلح گیردار شده باشد مورد مطالعه قرار میگیرد.

  کلمات کلیدی: دیوار برشی بتن مسلح، تیر همبند، طول مدفون، تحلیل استاتیکی غیر خطی،حساسیت سنجی دیوار برشی

  نویسندگان: نازنین اسلامی پور (دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی سازه، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت، مدرس)، عباسعلی تسنیمی (استاد گروه مهندسی سازه، دانشکاه مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس)

  محل و سال انتشار: کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران، دانشگاه تهران، (۱۳۹۷)

  نحوه استناد: اسلامی پور، نازنین؛ تسنیمی، عباسعلی؛ ۱۳۹۷، بررسی و حساسیت سنجی تیرهمبند فولادی در دیوارهای مزدوج بتن مسلح به روش تحلیل استاتیکی غیرخطی، کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران، دانشگاه تهران.

  © محتوای علمی این پژوهش بر عهده صاحب اثر است؛ در صورت استفاده از دستاوردهای علمی و پژوهشی مطالعه، مشخصات محققین جهت ترویج فرهنگ احترام به حقوق مالکیت فکری ذکر شود.

  مشاوره و آموزش تخصصی مدلسازی ” انواع اتصالات تیر به ستون ” با استفاده از نرم افزار ABAQUS همراه با ارائه ی گام به گام کلیه مراحل شبیه سازی و صحت سنجی (اعتبار سنجی) دقیق روش اجزای محدود مورد استفاده

  گروه مشاورین عمران با تکیه بر دانش فنی به ارائه ی خدمات آموزشی به صورت تخصصی در کلیه ی گرایش های مهندسی عمران، با هدف فراگیری کامل مهندسین در زمینه های مدلسازی عددی و خدمات آزمایشگاهی می پردازد.

  — گروه مشاورین عمران

  ۰۹۱۱۴۳۱۰۴۱۵ *** ۰۹۳۹۸۴۱۱۵۹۳


  [ لطفا برای دسترسی به متن کامل مقاله وارد یا عضو شوید ]

  نظرات

  باما درارتباط باشید

  همچنین برای تماس با ما می توانید از راه های زیر اقدام نمایید:

  3000583334444

  bss_co@ymail.com

  09114310415 و 09398411593

  تماس با عمران مشاور


  نام شما (الزامی)

  آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

  موضوع

  پیام شما

  captcha

  پاسخ امنیتی