جستجوی پیشرفته

  • دسته بندی
  • کلمات کلیدی
 • براساس سال


 • ارائه خدمات تخصصی آزمایشگاهی

  ارائه خدمات آزمایشگاهی و آموزشی مرتبط با بتن، خاک، راه و ژئوتکنیک

  مشاوره تخصصی

  مشاوره تخصصی در زمینه شبیه سازی نرم افزاری انواع مدل های مرتبط مهندسی عمران

  فراگیری تمامی مراحل مدلسازی

  ارائه توضیحات گام به گام با هدف تسلط و یادگیری کامل مراحل شبیه سازی نرم افزاری

  پشتیبانی منظم

  گروه عمران مشاور حتی پس از اتمام خدمات آموزشی و اجرایی نیز خود را موظف به پشتیبانی منظم در زمینه موضوع ارائه شده می داند
   مشاوره تخصصی در کلیه زمینه های عمران
  بررسی عملکرد شرایط تخلیه سرریزهای نیلوفری بر پتانسیل کاویتاسیون و ضربه های دینامیکی تنداب و حوضچه آرامش

  چکیده

  سرریزهای نیلوفری به عنوان سرریز اضطراری برای عبورسیلاب ها از مخازن، در جایی که استفاده از سرریز جانبی با سطح آزاد، محدودیت مکانی یا غیراقتصادی است به کار می روند. سرریزهای نیلوفری در دبی های پایین با عملکرد آزاد سرریز، ضریب آبگذری متناظر با افزایش هد مؤثر روی سرریز بوده در حالیکه با افزایش دبی و عملکرد مستغرق سرریز، ظرفیت آبگذری به شدت کاهش یافته و آبگذری و عمق استغراق، نسبت عکس داشته است. در این رویکرد بر اساس تفاوت زیاد رژیم جریان و نوع آبگذری در دبی های متفاوت، بررسی عملکرد نوع تخلیه و آبگذری سرریزهای نیلوفری بر طراحی سازه های پایاب اهمیت بسزایی دارد. لذا به دلیل هندسه خاص و پیچیده و عملکرد متفاوت روند رفتار جریان سرریزهای نیلوفری، بررسی الگوی رفتاری جریان در اینگونه سرریزها معمولاً با استفاده از مدل هیدرولیکی صورت می گیرد. از آنجا که مدلسازی آزمایشگاهی برای تمام حالات مورد ارزیابی معمولاً مستلزم صرف زمان و هزینه زیادی است، لذا در این تحقیق با بکارگیری قابلیت های پیشرفته نرمافزار دینامیک سیالات محاسباتی Ansys CFX که معادلات حاکم بر جریان سیال که مشمول معادلات پیوستگی و حرکت ناویر استوکس می باشد، توسط روش حجم محدود و گسسته سازی غیر صریح در هر گام زمانی شبیه سازی گردیده است. بررسی عملکرد شرایط تخلیه سرریزهای نیلوفری برهیدرولیک جریان، پتانسیل کاویتاسیون و ضربه های دینامیکی در روی تنداب و حوضچه آرامش سد البرز از اهداف این تحقیق بوده است. به منظور نیل به هدف، شبیه سازی جریان دوفازی سطح آزاد با بکارگیری مدل توربولانس (k-ε) برای دستیابی به الگوی مناسب جریان، مدلسازی شده است. نتایج نشاندهنده این است که وضعیت مشخصات جریان، هد موثر، نوع آبگذری و تخلیه سرریز نیلوفری، بر هیدرولیک جریان در روی تنداب و حوضچه آرامش تاثیر گذار بوده، بطوری که با عملکرد آزاد سرریز، کاهش شدید سرعت در روی تنداب که ناشی از استهلاک انرژی جنبشی توسط پرش هیدرولیکی مستغرق تثبیت شده در انتهای تنداب بوده است. در حالیکه با عملکرد مستغرق سرریز، ضریب آبگذری و سرعت جریان در سرریز نیلوفریکاهش یافته که منجربه افزایش پتانسیل کاویتاسیون، نوسانات شدید فشار دینامیکی شده، که ایجاد فشار دینامیکی منفی و ضربه روی سطوح بلوک های مستهلک کننده ابتدایی حوضچه آرامش گردیده است.

  کلمات کلیدی: دینامیک سیالات محاسباتی، توربولانس، معادلات ناویر استوکس، سرریز نیلوفری، فشار دینامیکی

  نویسندگان: الهام مینا (دکترا، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی عمران محیط زیست، سازه های هیدرولیکی، تهران، ایران)، محمدرضا کاویانپور (دانشیار، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده مهندسی عمران، تهران، ایران)، مرتضی صادقی فرد (فارغ التحصیل مهندسی عمران، دانشگاه آزاد شاهرود، دانشکده مهندسی عمران، شاهرود، ایران)

  محل و سال انتشار: ششمین کنفرانس ملی و پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری، (۱۳۹۸)

  نحوه استناد: مینا، الهام؛ کاویانپور، محمدرضا؛ صادقی فرد، مرتضی؛ ۱۳۹۸؛ بررسی عملکرد شرایط تخلیه سرریزهای نیلوفری بر پتانسیل کاویتاسیون و ضربه های دینامیکی تنداب و حوضچه آرامش، ششمین کنفرانس ملی و پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری.

  © محتوای علمی این پژوهش بر عهده صاحب اثر است؛ در صورت استفاده از دستاوردهای علمی و پژوهشی مطالعه، مشخصات محققین جهت ترویج فرهنگ احترام به حقوق مالکیت فکری ذکر شود.

  گروه مشاورین عمران با تکیه بر دانش فنی به ارائه ی خدمات آموزشی به صورت تخصصی در کلیه ی گرایش های مهندسی عمران، با هدف فراگیری کامل مهندسین در زمینه های مدلسازی عددی و خدمات آزمایشگاهی می پردازد.

  — گروه مشاورین عمران

  ۰۹۱۱۴۳۱۰۴۱۵ *** ۰۹۳۹۸۴۱۱۵۹۳


  [ لطفا برای دسترسی به متن کامل مقاله وارد یا عضو شوید ]

  نظرات

  باما درارتباط باشید

  همچنین برای تماس با ما می توانید از راه های زیر اقدام نمایید:

  3000583334444

  bss_co@ymail.com

  09114310415 و 09398411593

  تماس با عمران مشاور


  نام شما (الزامی)

  آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

  موضوع

  پیام شما

  captcha

  پاسخ امنیتی