جستجوی پیشرفته

  • دسته بندی
  • کلمات کلیدی
 • براساس سال


 • ارائه خدمات تخصصی آزمایشگاهی

  ارائه خدمات آزمایشگاهی و آموزشی مرتبط با بتن، خاک، راه و ژئوتکنیک

  مشاوره تخصصی

  مشاوره تخصصی در زمینه شبیه سازی نرم افزاری انواع مدل های مرتبط مهندسی عمران

  فراگیری تمامی مراحل مدلسازی

  ارائه توضیحات گام به گام با هدف تسلط و یادگیری کامل مراحل شبیه سازی نرم افزاری

  پشتیبانی منظم

  گروه عمران مشاور حتی پس از اتمام خدمات آموزشی و اجرایی نیز خود را موظف به پشتیبانی منظم در زمینه موضوع ارائه شده می داند
   مشاوره تخصصی در کلیه زمینه های عمران
  بررسی آزمایشگاهی عملکرد ضربه ای دالهای بتنی مسلح شده به میلگرد GFRP

  چکیده:

  بسیاری از سازههای قدیمی برای بارگذاری استاتیکی طراحی میشدند، اما در دهههای اخیر و با گسترش آگاهی و اطلاعات در مورد بارهای دینامیکی و ضربهای و اثرات ناشی از آنها به این نکته پی برده شده است که برخی از سازهها میبایست در برابر هردو نوع بارگذاری استاتیکی و دینامیکی )ضربه( آنالیز و طراحی شوند. بدین جهت اثرات شرایط بارگذاری شدید و غیرعادی مانند ضربه و انفجار بر روی سازههای بتنی مسلح در راستای ایجاد و توسعهی شیوههای طراحی ایمن و اقتصادی طی مطالعاتی توسط محققان بررسی شده است. لیکن هنوز جنبههای پنهان مختلف در مورد اثرات ناشی از بارهای ضربهای به خصوص بر روی دالهای بتنی وجود دارد. در این پژوهش، نتایج آزمایش ۷ نمونه دال بتنی با جزئیات و مشخصات مختلف شامل میزان آرماتورهای مسلحکننده، آرایش و چیدمان آرماتورهای مسلح کننده و نوع ۷ سانتیمتر تحت بارگذاری ضربهای ناشی از سقوط وزنه ۰۱۵ / آرماتور مسلح کننده، وزنه ارائه شده است. دالها به شکل مربعی با ابعاد ۰۱۱ سانتیمتر و ضخامتهای ۵ کیلوگرمی قرار گرفتهاند. جابجایی دالها، کرنش آرماتورهای طولی، شتاب ارتعاش قائم دالها، گسترش ترک و عرض ترک و نحوه شکست نمونهها مورد ارزیابی قرار گرفتهاند. افزایش میزان آرماتورهای طولی و افزایش ضخامت دال تأثیر چشمگیری بر روی بهبود عملکرد دینامیکی دالها تحت بار ضربهای دارند. استفاده از میلگرد GFRP گرچه در حالت کلی سبب کاهش ظرفیت دالها در برابر ضربه میشود، اما نتایج تحقیقات نشان داد که با افزایش حدود ۰۱ تا ۰۱ درصد میزان میلگرد نسبت به میلگرد فولادی میتوان به عملکرد مشابه و یا حتی بهتر از دالهای با میلگرد فولادی در برابر ضربه دست یافت. نتایج آنالیز اجزای محدود با نتایج آزمایشگاهی بر اساس نحوه شکست، میزان جابجایی دالها )نمودار جابجایی زمان( و میزان شتاب قائم ارتعاش دالها )نمودار شتاب زمان( مقایسه شدهاند. براساس نتایج آنالیز غیر خطی اجزای محدود، رفتار تحلیلی نمونهها با نتایج آزمایشگاهی انطباق مناسبی دارد و آنالیز اجزای محدود دالها میتواند جایگزین تستهای بیشتر شود.

  کلمات کلیدی:دال بتنی، میلگرد GFRP ، ضربه، الگوی ترکخوردگی، آنالیز اجزای محدود

  نویسندگان:حمید صدرایی (دانشجوی دکتری سازه، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران) ، علیرضا خالو (استاد ممتاز، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران)، هاتف عبدوس (دانشجوی دکتری سازه، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران)، امیر طاهرخانی(دانشجوی دکتری سازه، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران)

  محل و سال انتشار: سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت، تهران، دانشگاه صنعتی شریف(تیر ۱۳۹۸)

  نحوه استناد: صدرایی ، حمید ؛خالو ، علیرضا ؛ عبدوس ، هاتف ؛ طاهرخانی ، امیر ؛ ۱۳۹۸ ؛ بررسی آزمایشگاهی عملکرد ضربهای دالهای بتنی مسلح شده به میلگرد GFRP؛ سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت، تهران، دانشگاه صنعتی شریف

  © محتوای علمی این پژوهش بر عهده صاحب اثر است؛ در صورت استفاده از دستاوردهای علمی و پژوهشی مطالعه، مشخصات محققین جهت ترویج فرهنگ احترام به حقوق مالکیت فکری ذکر شود.

  مشاوره و آموزش تخصصی در ” تحقیقات آزمایشگاهی و پروژه های اجرایی مرتبط با مهندسی عمران (بتن، خاک، راه، هیدرولیک و …) ” با استفاده از تجهیزات مدرن آزمایشگاهی

  گروه مشاورین عمران با تکیه بر دانش فنی به ارائه ی خدمات آموزشی به صورت تخصصی در کلیه ی گرایش های مهندسی عمران، با هدف فراگیری کامل مهندسین در زمینه های مدلسازی عددی و خدمات آزمایشگاهی می پردازد.

  — گروه مشاورین عمران

  ۰۹۱۱۴۳۱۰۴۱۵ *** ۰۹۳۹۸۴۱۱۵۹۳


  [ لطفا برای دسترسی به متن کامل مقاله وارد یا عضو شوید ]

  برچسب ها:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

  نظرات

  باما درارتباط باشید

  همچنین برای تماس با ما می توانید از راه های زیر اقدام نمایید:

  3000583334444

  bss_co@ymail.com

  09114310415 و 09398411593

  تماس با عمران مشاور


  نام شما (الزامی)

  آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

  موضوع

  پیام شما

  captcha

  پاسخ امنیتی