جستجوی پیشرفته

  • دسته بندی
  • کلمات کلیدی
 • براساس سال


 • ارائه خدمات تخصصی آزمایشگاهی

  ارائه خدمات آزمایشگاهی و آموزشی مرتبط با بتن، خاک، راه و ژئوتکنیک

  مشاوره تخصصی

  مشاوره تخصصی در زمینه شبیه سازی نرم افزاری انواع مدل های مرتبط مهندسی عمران

  فراگیری تمامی مراحل مدلسازی

  ارائه توضیحات گام به گام با هدف تسلط و یادگیری کامل مراحل شبیه سازی نرم افزاری

  پشتیبانی منظم

  گروه عمران مشاور حتی پس از اتمام خدمات آموزشی و اجرایی نیز خود را موظف به پشتیبانی منظم در زمینه موضوع ارائه شده می داند
   مشاوره تخصصی در کلیه زمینه های عمران
  ارزیابی قابلیت مدلهای هوشمند درتخمین جریان رودخانه سقز چای دربالادست مخزن سد شهید کاظمی بوکان

  چکیده

  تخمین میزان دبی جریان رودخانه ها به منظور مدیریت و برنامه ریزی منابع آب در رودخانه ها دریاچه ها مخازن سدها، کنترل سیلاب ها و همچنین جهت حفاظت از کناره های رودخانه در زمان وقوع سیلاب بسیار ضروری می باشد .هدف از این تحقیق بررسی قابلیت مدل های هوشمند از قبیل برنامه ریزی ژنتیک شبکه عصبی مصنوعی به منظور تخمین دبی در رودخانه سقز ای بوده است. در این راستا، داده های مربوط به سال های ۱۳۸۶-۱۳۹۰ دبی روزانه جریان رودخانه در ایستگاه هیدرومتری دره پنبه دان واقع بر رودخانه سقز چای در بالادست سد بوکان در استان آذربایجان غربی مورد استفاده قرار گرفت اگرچه در دهه اخیر تحقیقات متنوعی در خصوص کاربرد مدل های هیدرولوژیکی جعبه سیاه متکی بر شبکه های عصبی مصنوعی و برتری دقت این مدل ها بر روابط تجربی ارائه شده است ولی به دلیل غیرصریح بودن آنها در عمل به طور مناسب توسعه نیافته است در تحقیق حاضر رابطه صریح ریاضی با استفاده از برنامه ریزی ژنتیک برای تخمین میزان دبی جریان رودخانه ها ارائه شده است . و در مدل های مورد استفاده برای تخمین دبی جریان از داده های دبی جریان روزانه پیشین تا ۱۰ تاخیر زمانی در مقیاس روز در نظر گرفته شده است .که با استفاده از نرم افزار SPSS بهترین ترکیب مدل ها در ۵ نوع داده متفاوت استفاده و با یک فرآیند آموزش عمل تخمین انجام گرفت نتانیج با داده های مشاهداتی توسط معیارهای جذر میانگین مربعات خطا RMSE و ضریب تعیین R2 برای ارزیابی دقت مدل ها مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت نتایج حاصل حاکی از دقت بالای شبکه عصبی مصنوعی در مقایسه با برنامه ریزی ژنتیک و کارایی آن در تخمین میزان دبی جریان رودخانه ها می باشد.

  کلمات کلیدی تخمین، برنامه ریزی ژنتیک، شبکه عصبی مصنوعی، سقزچای

  نویسندگان: خانلار مشاری (دانش اموخته کارشناسی ارشد عمران آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه)، محمدعلی قربانی (دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه تبریز ایران)، رسول دانشفراز (استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه مراغه مراغه ایران)

  محل و سال انتشار: همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین، (۱۳۹۲)

  نحوه استناد: مشاری، خانلار؛ قربانی، محمدعلی؛ دانشفراز، رسول؛ ۱۳۹۲، ارزیابی قابلیت مدلهای هوشمند درتخمین جریان رودخانه سقز چای دربالادست مخزن سد شهید کاظمی بوکان، همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین.

  © محتوای علمی این پژوهش بر عهده صاحب اثر است؛ در صورت استفاده از دستاوردهای علمی و پژوهشی مطالعه، مشخصات محققین جهت ترویج فرهنگ احترام به حقوق مالکیت فکری ذکر شود.

  گروه مشاورین عمران با تکیه بر دانش فنی به ارائه ی خدمات آموزشی به صورت تخصصی در کلیه ی گرایش های مهندسی عمران، با هدف فراگیری کامل مهندسین در زمینه های مدلسازی عددی و خدمات آزمایشگاهی می پردازد.

  — گروه مشاورین عمران

  ۰۹۱۱۴۳۱۰۴۱۵   ***   ۰۹۳۹۸۴۱۱۵۹۳


  [ لطفا برای دسترسی به متن کامل مقاله وارد یا عضو شوید ]

  نظرات

  باما درارتباط باشید

  همچنین برای تماس با ما می توانید از راه های زیر اقدام نمایید:

  3000583334444

  bss_co@ymail.com

  09114310415 و 09398411593

  تماس با عمران مشاور


  نام شما (الزامی)

  آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

  موضوع

  پیام شما

  captcha

  پاسخ امنیتی